מבצע: הכן גגך לחורף

טבע גגות עורכת בדיקה מקיפה והכנת הגג לפני נזילות לחורף.

הבדיקה כוללת:

מרזבים סתומים / קרועים

בדיקת רעפים שבורים

וכל צרה בגג הנראית לעין.

 

עלות בדיקה 300 ₪ + מע"מ.

תינתן הצעת מחיר מסודרת בסוף כל בדיקה לגבי תיקונים שימצאו.